Trang chủ / Tin tức / Tin Công Ty

Tin Công Ty

TP Hồ Chí Minh: 9 tháng phê duyệt nhiều đồ án quy hoạch chi tiết

(Xây dựng) - Theo Báo cáo của UBND TP Hồ Chí Minh, trong 9 tháng, thành phố đã phê duyệt 600 đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 (diện tích khoảng 82.624 ha).

Như vậy, thành phố đã cơ bản phủ kín quy hoạch các khu vực đô thị để làm cơ sở xác định hành lang bảo vệ dọc kênh rạch và là pháp lý quy hoạch thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường.

Đến nay, có 445 đồ án đang ổn định, không có kế hoạch điều chỉnh, đồng thời có khoảng 20 đồ án đang rà soát, 67 đồ án đang trong quá trình lập và thẩm định và 8 đồ án thành phố đang xem xét phê duyệt.

Hoạt động quản lý xây dựng của TP Hồ Chí Minh trong 9 tháng qua đã thu được kết quả khả quan hơn so với cùng kỳ năm trước.

Công tác lập quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị (Quy chế cấp 2), lập thiết kế đô thị riêng tại các khu vực lõi trung tâm, các khu vực có ý nghĩa quan trọng, khu vực cảnh quan đặc thù... được quan tâm triển khai, tạo sự đồng bộ với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2025, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý công trình kiến trúc trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, hoạt động quản lý xây dựng cũng thu được kết quả khả quan hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong 9 tháng đầu năm 2018, thành phố đã cấp 44.859 giấy phép xây dựng (so với cùng kỳ tăng 6%) với tổng diện tích sàn xây dựng 13.959.057m2.

Trong 9 tháng qua, các cấp quản lý về hoạt động xây dựng tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức kiểm tra 92.698 lượt công trình xây dựng (so với cùng kỳ tăng 12,7%), đã phát hiện 1.874 trường hợp vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng, chiếm tỷ lệ 2,02% trên tổng số lượt kiểm tra (so với cùng kỳ giảm 26,4%). Trong đó, xây dựng không phép 672/1.874 trường hợp (so với cùng kỳ giảm 44,7%); công trình sai phép là 853/1.874 trường hợp (so với cùng kỳ giảm 0,4%).

Theo Mai Thanh/ Báo xây dựng.