Home / About Us / Clients & Partners

Clients & Partners

Sunrise Construction luôn trân trọng tất cả các cơ hội mà các khách hàng, đối tác đã dành cho chúng tôi và chúng tôi đã luôn nỗ lực để đáp lại sự hợp tác và kỳ vọng mà mình nhận được.

Sunrise Construction đã rất may mắn được thực hiện các dự án với nhiều khách hàng và đối tác có uy tin trong nước và quốc tế.

a. Khách hàng:

    

b. Đối tác: