Home / About Us / About Sunrise Construction

About Sunrise Construction

-   Full Name:SUNRISE CONSTRUCTION & INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
-   Trading Name:SUNRISE CONSTRUCTION & INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
-   Abbreviated Name:SUNRISE CONSTRUCTION
-   Charter Capital:50.000.000.000 VND
-   Tax Code:0313016978
-   Head Office:127 Nguyen Du Street, Ben Thanh Ward, District I, HCM City.
-   Phone:(+84.28) 3822.5635 - Fax:  (+84.28) 3822.5626
-   Website:www.srci.vn            Email: info@srci.com.vn

a. Lĩnh vực hoạt động chính

  • Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, các công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp; các công trình giao thông và công trình thủy lợi.
  • Tư vấn đầu tư, quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp, các công trình kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp.
  • Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình. Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế nội ngoại thất công trình. Thiết kế cấp nhiệt, thông hơi, thông gió, điều hòa không khí công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế phần cơ điện công trình.

b. Tổ chức nhân sự và nguồn lực:

Về cơ cấu tổ chức: Đại hội đồng cổ đông là Cơ quan cao nhất có quyền thông qua việc phê chuẩn những thay đổi, bổ sung các điều luật và kế hoạch kinh doanh hàng năm Công ty

Đại hội đồng Cổ đông bầu ra Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát để quản lý và giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm.

Điều hành trực tiếp mọi hoạt động của công ty là Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Giám đốc điều hành Công ty theo điều lệ Tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tuân thủ các qui định của pháp luật.

Về nguồn lực: Sunrise Construction tự hào có một Đội ngũ Cán bộ quản lý, Kỹ sư, Kiến trúc sư và chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm, tinh nhuệ và sáng tạo. Mỗi CBNV Công ty luôn nỗ lực học tập, không ngừng sáng tạo để tự hoàn thiện mình.

c. Hoạt động xã hội: Những hoạt động từ thiện luôn được CBNV Sunrise Construction hưởng ứng tích cực, xem đây là một phần trách nhiệm của Công ty đối với cộng đồng, góp phần làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Những hoạt động xã hội thiết thực được Công ty thực hiện hàng năm như:

  • Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học.
  • Xây dựng nhà tình thương cho gia đình chính sách.
  • Ủng hộ đồng bào các vùng thiên tai bão lụt.